Suidland Burgerlike Beskerming


Suidland

Burgerlike
Beskerming NPC

BEDREIGINGS

Bedreigings word beskou as enige aksie, gebeurtenis, ingryping en situasie wat die Volk noodsaak om ‘n noodplan te implimenteer om hulself en hul families te beveilig teen enigeen wat hul lewens en voortbestaan bedreig.

Interne – en Eksterne bedreigings moet gesamentlik waardeer word, want wêreldwye gebeure soos proteste in Frankryk, Duitsland en ander, die sluimerende Wêreldoorlog, die magstryd tussen Oos en Wes, het ‘n direkte invloed op potensiële probleme in Suid-Afrika, en vorm as sulks, ‘n ernstige potensiële bedreiging.

ONLUSTE LANDWYD

VAN AF 1 JANUARIE 2023

Internasionale Bedreigings

Die huidige oorlog tussen Rusland en Ukraine is ‘n sluimerende wêreldoorlog.  Die hoeveelheid wapentuig, inligting en ko-ordinering vanuit die VSA, die EU en Nato aan Ukraine kant, dui daarop dat WOIII reeds aan die gang is.

Die stryd, saam met die VSA se boelie-taktiek, het die Oos–Wes polarisasie van nasies versnel.  Invloedswerwing is wêreldwyd sigbaar asook hier in Suid-Afrika.

Die Kaapse Seeroete raak daagliks meer en meer belangrik.  Die toemaak van die Suez kanaal sal opponerende vlote dwing om hierdie roete te gebruik. Simonstad, vanuit ‘n strategiese oogpunt, domineer hierdie seeroete. Die stryd oor beheer gaan SA direk raak en mag selfs lei tot direkte, gewapende konflik tussen Rusland en die VSA.  Sou Rusland Simonstad okkupeer, mag die VSA sy magte in Botswana gebruik met ‘n moontlike kontakpunt in sentraal Suid-Afrika. Dit sal verrykende gevolge vir die Suid-Afrikaanse bevolking inhou, en meer so vir ons Volk.  Die Lesotho grondeise kan hier betrek word veral as die VSA hoop op Britse steun in hierdie aksie.

Die Afrika-unie (AU) mag toetree tot ‘n anargie situasie in Suid-Afrika.  Hierdie stabiliseringsmag sal in alle waarskynlikheid bestaan uit Zimbabwe en Angola met aanmarslyne direk suidwaarts oor die Zimbabwe grens en via Namibia.

Interne Bedreigings

Die interne magstryd tussen die ANC faksies deur gebruik te maak van geweld, xenofobie mag veral die AU opsie aktiveer.

Eskom. ‘n Totale netwerkineestorting sal lei tot watertekorte, voedseltekorte en basiese lewensmiddele.  Brandstof gaan nie in stedelike gebiede, of selfs landwyd beskikbaar wees nie.  Die uiteindelike gevolge gaan ongekende geweld en anargie wees.

Gepaardgaande met die ineenstorting van die nasionale kragnetwerk, gaan kommunikasie stelsel ook val insluitend bankdienste, internet wat weer verspreidingsnetwerke gaan beïnvloed en tot skaarstes lei.

Die wanbetaling van SASSA, gekoppel aan ‘n finansiële ineenstorting, kan wêreldwyd begin, en sal tot geweld lei agv armoede wat sal lei tot hongersnood.

Verval van SOE’s, gepaardgaande met infrastruktuur ineenstorting.

Swak regering op Nasionale, Provinsiale en Munisipale vlakke, sal tot geweld lei wat sal oorgaan na anargie.

Val van effektiewe regering, die bevelskanale en strukture, sal tot verdere verswakking van SAPS en SANDF lei.  Van die lede mag selfs by bendegroepe aansluit.  Die diefstal van toerusting sal versnel wat tot onvermoë sal lei om burgers te beskerm.

Die Afrika-persepsie dat alle blankes geld, kos en hulpmiddele het, gaan gegoede woonbuurte en veilge komplekse ‘n teiken maak.

Magsbeheptheid sal toenemend plaasvind en die sterkste een sal beheer. Chaos!

Internasionale Bedreigings

Die huidige oorlog tussen Rusland en Ukraine is ‘n sluimerende wêreldoorlog.  Die hoeveelheid wapentuig, inligting en ko-ordinering vanuit die VSA, die EU en Nato aan Ukraine kant, dui daarop dat WOIII reeds aan die gang is.

Die stryd, saam met die VSA se boelie-taktiek, het die Oos–Wes polarisasie van nasies versnel.  Invloedswerwing is wêreldwyd sigbaar asook hier in Suid-Afrika.

Die Kaapse Seeroete raak daagliks meer en meer belangrik.  Die toemaak van die Suez kanaal sal opponerende vlote dwing om hierdie roete te gebruik. Simonstad, vanuit ‘n strategiese oogpunt, domineer hierdie seeroete. Die stryd oor beheer gaan SA direk raak en mag selfs lei tot direkte, gewapende konflik tussen Rusland en die VSA.  Sou Rusland Simonstad okkupeer, mag die VSA sy magte in Botswana gebruik met ‘n moontlike kontakpunt in sentraal Suid-Afrika. Dit sal verrykende gevolge vir die Suid-Afrikaanse bevolking inhou, en meer so vir ons Volk.  Die Lesotho grondeise kan hier betrek word veral as die VSA hoop op Britse steun in hierdie aksie.

Die Afrika-unie (AU) mag toetree tot ‘n anargie situasie in Suid-Afrika.  Hierdie stabiliseringsmag sal in alle waarskynlikheid bestaan uit Zimbabwe en Angola met aanmarslyne direk suidwaarts oor die Zimbabwe grens en via Namibia.

Interne Bedreigings

Die interne magstryd tussen die ANC faksies deur gebruik te maak van geweld, xenofobie mag veral die AU opsie aktiveer.

Eskom. ‘n Totale netwerkineestorting sal lei tot watertekorte, voedseltekorte en basiese lewensmiddele.  Brandstof gaan nie in stedelike gebiede, of selfs landwyd beskikbaar wees nie.  Die uiteindelike gevolge gaan ongekende geweld en anargie wees.

Gepaardgaande met die ineenstorting van die nasionale kragnetwerk, gaan kommunikasie stelsel ook val insluitend bankdienste, internet wat weer verspreidingsnetwerke gaan beïnvloed en tot skaarstes lei.

Die wanbetaling van SASSA, gekoppel aan ‘n finansiële ineenstorting, kan wêreldwyd begin, en sal tot geweld lei agv armoede wat sal lei tot hongersnood.

Verval van SOE’s, gepaardgaande met infrastruktuur ineenstorting.

Swak regering op Nasionale, Provinsiale en Munisipale vlakke, sal tot geweld lei wat sal oorgaan na anargie.

Val van effektiewe regering, die bevelskanale en strukture, sal tot verdere verswakking van SAPS en SANDF lei.  Van die lede mag selfs by bendegroepe aansluit.  Die diefstal van toerusting sal versnel wat tot onvermoë sal lei om burgers te beskerm.

Die Afrika-persepsie dat alle blankes geld, kos en hulpmiddele het, gaan gegoede woonbuurte en veilge komplekse ‘n teiken maak.

Magsbeheptheid sal toenemend plaasvind en die sterkste een sal beheer. Chaos!

AGTERGROND

Die behoud van die Blanke volk in Suid Afrika is van kardinale belang wanneer daar gekyk word na die omvang van die probleme wat Suid-Afrika huidiglik in die gesig staar. Op sosiale media word die waarskuwings uitbasuin en is die aanslag op die Blanke volk duidelik sigbaar, sowel as die totale ineenstorting van die eens mooi en suksesvolle land, met ‘n waarskynlike anargie en gevolglike bloedbad wat in die nabye toekoms moontlik blyk te wees.

Reeds van vroeg af was daar tekens en waarskuwings, maar die goed-gelowige Blanke volk het hulle laat verlei deur mooi woorde en leë beloftes… tot waar ons vandag sit, met die vlak van ineenstorting, verarming, werkloosheid, korrupsie, manipulasie en angs oor ons veiligheid, wat daagliks agteruitgaan. Jy steur jou dalk nie veel aan die waarskuwings nie, maar lees gerus verder voordat jy besluit om die ander pad te kyk. Onthou, of jy jou tans aan die feite steur al dan nie, die gevolge van hierdie feite bly dieselfde vir ons almal.

Vergewis jouself daarvan, dat wanneer die chaos gebeur, word jy gesien as “die een wat het”, maak nie saak van geloofs- of politieke oortuigings nie.

  • Hoe gaan jy die honger massas van jou deur af weghou?
  • Hoe gaan jy jou gesin/afhanklikes voed ten tye van voedsel-tekorte?
  • Hoe gaan jy jouself en jou gesin beskerm?
  • Het jy ‘n werkbare plan?

DOEN GERUS JOU EIE NAVORSING. ONS PLAAS HIER ‘N RIGLYN MET SKAKELS OM JOU TE HELP OM OP HOOGTE TE KOM VAN WAAR ONS NOU OP DIE TYDLYN STAAN. OOK MOET ONS ONOMWONDE STEL DAT ENIGIETS WAT HIER GEPLAAS WORD, NIE HIER IS OM VREES TE WEK NIE, MAAR ‘N BEWUSTHEID TE SKEP VAN WAT MOONTLIK KAN GEBEUR, EN BELANGRIKSTE VAN ALLES, WAT ONS KAN DOEN OM DIT TE KEER, OF ONSSELF VOOR TE BEREI DAAROP. ONS GEBEDE IS DAT DIT NIE MOET GEBEUR NIE, MAAR DIE SKRIF IS DUIDELIK AAN DIE MUUR VIR ENIGEEN OM TE SIEN.

Geen van die aksies hier genoem is bedoel om mediese-, regs- of voorbereidingsadvies te wees nie. Hierdie is algemene riglyne en vir enige mediese advies en/of regs- of enige spesifieke advies of stellings wat hier deurgegee word, raadpleeg iemand wat gekwalifiseerd is in die spesifieke area, of doen self u eie navorsing. Ons neem geen verantwoordelikheid vir wat mense met hierdie inligting doen nie.

“An evil man will burn his own nation to the ground to rule over the ashes”

“An evil man will burn his own nation to the ground to rule over the ashes”

– SunTzu

Daar is reeds van vroeg af waarskuwings gerig aan Suid Afrika oor ‘n moontlike verval en ineenstorting van die land. Suid Afrika was in daardie stadium steeds ‘n land wat floreer het, met laer werkloosheid-syfers, ‘n gesonde ekonomie, staatsdepartemente wat nog diens gelewer het, ‘n werkende infrastruktuur en ‘n rustige lewensstyl van werk,  kerk en naweek braai’s en kuiers saam met vriende. Dit alles het daartoe gelei dat meeste inwoners nie die waarskuwings-tekens kon of wou raaksien nie. Kom ons kyk bietjie na ‘n paar van hierdie tekens ….

BEHOUDENDES WAARSKU OOR WAT KOM ALREEDS VAN VOOR 1994:

… in a multicultural society where power must eventually be transferred into the hands of the numerically stronger Bantu, not only whites, but also coloureds and Indians will go under. Over time, even the Bantu masses will not benefit because on the strength of what has happened elsewhere in Africa, it must be taken into consideration that SA will develop into an autocracy or dictatorship. On account of the lack of ability to manage a complicated administration, the country will be economically destroyed and end in chaos for everyone.”

Pres. H.F. Verwoerd

Picture1

Order has to be restored in this country. There is misrule, too much corruption and too many lies.” …  in ‘n onderhoud met Rapport

Pres. P.W.Botha

Picture2

Die enigste werkbare resep vir enige regering om suksesvol te wees rus op twee belangrike pilare. Eerstens, respek vir wet en orde in die samelewing, en tweedens ‘n gesonde, groeiende ekonomie. Hierdie terroristebende wat nou ons nuwe regering geword het is gebore nie in staat om enige van die voorwaardes te laat realiseer nie. Daarom sal hulle misluk en uiteindelik sal die nuwe bestel in duie stort. Wanneer dit gebeur, sal dit gepaard gaan met geweld, anargie en sosiale chaos.” …  – leier van die Herstigte Nasionale Party ( vanaf 1977)

So seker as wat die son môre-oggend sal opkom, is die feit dat die ineenstorting van hierdie nuwe onwerkbare stelsel uiteindelik sal kom. En net so seker is die feit dat wanneer dit gebeur, dit gepaard sal gaan met geweld en anargie” … – leier van die Herstigte Nasionale Party

Jaap Marais

Picture3

leier van die Herstigte Nasionale Party ( vanaf 1977)

JA/NEE REFERENDUM:

Pres. F W de Klerk kondig op 20 Februarie 1992 ‘n Referendum aan met die vraag: “Ondersteun u die voortsetting van die hervormingsproses wat die Staatspresident op 2 Februarie 1990 begin het en wat op ‘n nuwe grondwet deur onderhandeling gemik is?” Sowat 85% van die kiesers het hul kruisie getrek en 68,73% het “ja” gestem.

Die beloftes van hierdie referendum was om te onderhandel en te poog om ‘n balans te vind met die volgende kwessies:

Picture4

DIE EERSTE REGERING VAN NASIONALE EENHEID:

27-29 April 1994 vind ‘n historiese verkiesing plaas en die eerste demokratiese regering (Die Regering van Nasionale Eenheid) is aangewys. Die finale grondwet is onderhandel, en as Wet 108 van 1996, verklaar dit onomwonde dat dit gegrond sal wees op die volgende waardes:

Die meerderheid Suid-Afrikaners het die nuwe waardes in hierdie grondwet ondersteun, en het Suid-Afrika ‘n relatief vreedsame politieke tydperk beleef waarin die wit minderheid sy mag afgestaan het aan ‘n veelrassige regering in ‘n grondwetlike demokrasie.

… Die geskiedenis hierna ken ons.

Terug na seleksie.

GEVAARLIKE UITLATINGS WAT KAN LEI TOT VOLKSMOORD:

PRES. CYRIL RAMAPHOSA SE UITLATING AAN MARIO ORIANI-AMBROSINI:

Soos verklaar deur Mario Oriani-Ambrosini”:

“In his brutal honesty, Ramaphosa told me of the ANC’s 25 year strategy to deal with the whites:

{It would be like boiling a frog alive, which is done by raising the temperature very slowly. Being cold blooded the frog does not notice the slow temperature increase but if the temperature is raised suddenly, the frog will jump out of the water.}

He (Ramaphosa),  meant the black majority would pass laws transferring wealth, land and economic power from white to black slowly and incrementally until the whites lost all”

JULIUS MALEMA EN EFF:

“Kill the Boer, Kill the Farmer”

(liedjie gesing deur Julius Malema (EFF President) en sy volgelinge)

Kontroversiële liedjie wat deur ekstremistiese groeperings gesing word om geweld aan te hits. Die haatspraak wat in hierdie liedjie voorkom, is onder die vergrootglas geplaas in 2011 toe Regter Colin Lamont vir Julius Malema skuldig bevind het aan haatspraak en dat hy hom en sy volgelinge verbied het om hierdie woorde te uiter of te sing. Afriforum het weer in 2020 ‘n hofsaak van haatspraak teen die EFF aanhangig gemaak, waar die regter van die Gelykheidshof, Edwin Molahlehi egter in Oktober 2020 uitspraak gelewer het dat hierdie woorde/liedjie NIE as haatspraak geklassifiseer kan word nie. Die plaasmoord-statistieke dui op ‘n beduidende verhoging in geweld na hierdie uitspraak.

JULIUS MALEMA:

 We are not calling for the slaughtering of white people, at least for now.

Weereens is Julius Malema aan die woord met wat as niks anders as ‘n dreigement, opsweping en haatspraak gesien kan word nie. Heelwat klagtes is gelê by die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie teen hierdie uitlokkende uitsprake van hom, en weereens is daar bevind dat hierdie woorde nie geklassifiseer kan word as haatspraak nie.

Terug na seleksie.
Terug na seleksie.
Terug na seleksie.

Vroeë waarskuwings voor en na 1994

Daar is reeds van vroeg af waarskuwings gerig aan Suid Afrika oor ‘n moontlike verval en ineenstorting van die land. Suid Afrika was in daardie stadium steeds ‘n land wat floreer het, met laer werkloosheid-syfers, ‘n gesonde ekonomie, staatsdepartemente wat nog diens gelewer het, ‘n werkende infrastruktuur en ‘n rustige lewensstyl van werk,  kerk en naweek braai’s en kuiers saam met vriende. Dit alles het daartoe gelei dat meeste inwoners nie die waarskuwings-tekens kon of wou raaksien nie. Kom ons kyk bietjie na ‘n paar van hierdie tekens ….

BEHOUDENDES WAARSKU OOR WAT KOM ALREEDS VAN VOOR 1994:

… in a multicultural society where power must eventually be transferred into the hands of the numerically stronger Bantu, not only whites, but also coloureds and Indians will go under. Over time, even the Bantu masses will not benefit because on the strength of what has happened elsewhere in Africa, it must be taken into consideration that SA will develop into an autocracy or dictatorship. On account of the lack of ability to manage a complicated administration, the country will be economically destroyed and end in chaos for everyone.”

Pres. H.F. Verwoerd

Picture1

Order has to be restored in this country. There is misrule, too much corruption and too many lies.” …  in ‘n onderhoud met Rapport

Pres. P.W.Botha

Picture2

Die enigste werkbare resep vir enige regering om suksesvol te wees rus op twee belangrike pilare. Eerstens, respek vir wet en orde in die samelewing, en tweedens ‘n gesonde, groeiende ekonomie. Hierdie terroristebende wat nou ons nuwe regering geword het is gebore nie in staat om enige van die voorwaardes te laat realiseer nie. Daarom sal hulle misluk en uiteindelik sal die nuwe bestel in duie stort. Wanneer dit gebeur, sal dit gepaard gaan met geweld, anargie en sosiale chaos.” …  – leier van die Herstigte Nasionale Party ( vanaf 1977)

So seker as wat die son môre-oggend sal opkom, is die feit dat die ineenstorting van hierdie nuwe onwerkbare stelsel uiteindelik sal kom. En net so seker is die feit dat wanneer dit gebeur, dit gepaard sal gaan met geweld en anargie” … – leier van die Herstigte Nasionale Party

Jaap Marais

Picture3

leier van die Herstigte Nasionale Party ( vanaf 1977)

JA/NEE REFERENDUM:

Pres. F W de Klerk kondig op 20 Februarie 1992 ‘n Referendum aan met die vraag: “Ondersteun u die voortsetting van die hervormingsproses wat die Staatspresident op 2 Februarie 1990 begin het en wat op ‘n nuwe grondwet deur onderhandeling gemik is?” Sowat 85% van die kiesers het hul kruisie getrek en 68,73% het “ja” gestem.

Die beloftes van hierdie referendum was om te onderhandel en te poog om ‘n balans te vind met die volgende kwessies:

Picture4

DIE EERSTE REGERING VAN NASIONALE EENHEID:

27-29 April 1994 vind ‘n historiese verkiesing plaas en die eerste demokratiese regering (Die Regering van Nasionale Eenheid) is aangewys. Die finale grondwet is onderhandel, en as Wet 108 van 1996, verklaar dit onomwonde dat dit gegrond sal wees op die volgende waardes:

Die meerderheid Suid-Afrikaners het die nuwe waardes in hierdie grondwet ondersteun, en het Suid-Afrika ‘n relatief vreedsame politieke tydperk beleef waarin die wit minderheid sy mag afgestaan het aan ‘n veelrassige regering in ‘n grondwetlike demokrasie.

… Die geskiedenis hierna ken ons.

Terug na seleksie.

GEVAARLIKE UITLATINGS WAT KAN LEI TOT VOLKSMOORD:

PRES. CYRIL RAMAPHOSA SE UITLATING AAN MARIO ORIANI-AMBROSINI:

Soos verklaar deur Mario Oriani-Ambrosini”:

“In his brutal honesty, Ramaphosa told me of the ANC’s 25 year strategy to deal with the whites:

{It would be like boiling a frog alive, which is done by raising the temperature very slowly. Being cold blooded the frog does not notice the slow temperature increase but if the temperature is raised suddenly, the frog will jump out of the water.}

He (Ramaphosa),  meant the black majority would pass laws transferring wealth, land and economic power from white to black slowly and incrementally until the whites lost all”

JULIUS MALEMA EN EFF:

“Kill the Boer, Kill the Farmer”

(liedjie gesing deur Julius Malema (EFF President) en sy volgelinge)

Kontroversiële liedjie wat deur ekstremistiese groeperings gesing word om geweld aan te hits. Die haatspraak wat in hierdie liedjie voorkom, is onder die vergrootglas geplaas in 2011 toe Regter Colin Lamont vir Julius Malema skuldig bevind het aan haatspraak en dat hy hom en sy volgelinge verbied het om hierdie woorde te uiter of te sing. Afriforum het weer in 2020 ‘n hofsaak van haatspraak teen die EFF aanhangig gemaak, waar die regter van die Gelykheidshof, Edwin Molahlehi egter in Oktober 2020 uitspraak gelewer het dat hierdie woorde/liedjie NIE as haatspraak geklassifiseer kan word nie. Die plaasmoord-statistieke dui op ‘n beduidende verhoging in geweld na hierdie uitspraak.

JULIUS MALEMA:

 We are not calling for the slaughtering of white people, at least for now.

Weereens is Julius Malema aan die woord met wat as niks anders as ‘n dreigement, opsweping en haatspraak gesien kan word nie. Heelwat klagtes is gelê by die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie teen hierdie uitlokkende uitsprake van hom, en weereens is daar bevind dat hierdie woorde nie geklassifiseer kan word as haatspraak nie.

Terug na seleksie.
Terug na seleksie.
Terug na seleksie.