Suidland Burgerlike Beskerming


Suidland

Burgerlike
Beskerming NPC

OPLOSSING

Die bedreigings in Suid-Afrika is ‘n realiteit gemeet teen die agtergrond van infrastruktuur verval, politieke uitsprake, gebrekkige politieke wil en swak regering.

Die eerste stap is om hierdie agteruitgang en gevolglike potensiële gevare te erken, raak te sien en te identifiseer.  Hiermee saam is die besef dat jy verantwoordelikheid teenoor jou naaste familielede moet aanvaar, en nugtig begin dink oor hul veiligheid en om volhoubaar te leef wanneer voedsel, water, brandstof en medisyne skaars raak.

Dit is belangrik om te besef dat apteke, winkels, vulstasie en hospitale kwesbaar is tov skaarstes agv afleweringsprobleme, plundering, brandstigting en onrus. Daar sal heel waarskynlik ‘n punt bereik word waar selfs hospitale nie sal funksioneer nie, so dan ook al die totale verval van ander noodsaaklike dienste.  Geen ambulanse, koogeen dokters, geen apteke.  ‘n Ondenkbare situasie.

Die SAPS en SANDF sal nie die geweld kan en/of wil hanteer nie.  Besef dat elkeen op hom-/haarself aangewese sal wees.  Ook jou eie veiligheid.

Doen beplanning :  Doen wat jy kan met dit wat jy het. Dink buite die normale.

  1. Voedselvoorraad.
  2. Watervoorraad.
  3. Brandstof. Hou jou voertuig vol.
  4. Noodhulp en kroniese medisyne.
  5. Skuiling, warm klere en slaapgoed.
  6. Beplan roetes uit jou woonbuurt, uit die stad.
  7. Raak deel van ‘n groepering.

SBB bied die geleentheid vir enige behoudende persoon met dieselfde kultuur en waardes om deel te word van ons planne wat insluit georganiseerde onttrekking, groepering en vermoë in getalle. 

SBB word gedryf langs militêre strukture, dissiplinne en bevelsstruktuur.  Die onderbou is voormalige soldate vanuit die Grensoorlog met ervare offisiere en onderoffisiere wat sleutelposisies vul. Ouer onopgeleide persone sal ‘n blitskursus doen terwyl jonges onder 35 jaar deur ‘n ses weke opleiding siklus gaan. Uit hierdie groepering sal die junior leiers geidentifiseer en opgelei word.

 

Met verwysing na die sogenaamde Kenia Lager (Laer) in 1965 is die sukses van oorlewing-poging juis die vermoë om mag te konsentreer, te herorganiseer, en gekoördineerde optrede om die invloeds- en belangegebied te domineer.

Deur die verskillende militêre disiplines saam te bring, gee juis die voordeel om effektief die logistiek, medies, inligting, genie (ingenieurs vir watersuiwering, elektrisiteit) kennis velde tot voordeel van ons mense te gebruik.

SBB bestaan dus uit twee parallelle naamlik die Beskermings (skerp kant) en Burgerlike (stomp kant) gedeeltes.  Burgerlikes wat nie aan die skerp kant wil dien nie, of nie kan nie agv siekte, gestremdhede en ouderdom, word dan in Sterkpunte saamgetrek onder militêre leierskap.

Die Senior Bevelstruktuur het ‘n strategiese waardering gedoen wat ons tot vier moontlike handelswyses gelei het.  Na onttrekking sal daar op taktiese vlak besluit word watter handelswyse uitgevoer sal word.

 

Dit is belangrik om in ag te neem dat ons ook beplan vir lewe herskepping, menswaardige behandeling, die skep van mediese en ekonomiese omstandighede in veilige en beskermende lewensomstandighede.

SBB se handelswyses maak slegs vir tydelike akkommodasie (tente en karavane) in die HVG voorsiening (30 dae) waarna gepoog sal word om families in gevestigde areas te hervestig.

Uiteindelik sal mense kan terugkeer na hul plase/dorpe/gemeenskappe soos wat herstel dmv dominering plaasgevind het.

‘n Lugvleuel sal aanvullings, casevacs en verkenning behartig terwyl die SBB polisie op die herstel van wet en orde in dorpe sal fokus.

Aldus my, is daar geen ander opsie oop anders as om hande te vat met SBB nie. Oorlewing en die skep van normale lewe lê in getalle.  Eendrag maak Mag.

– Wynand du Toit, SBB Lt. Genl.