Suidland Burgerlike Beskerming


Suidland

Burgerlike
Beskerming NPC

Vrywaring

TER INLIGTING EN OPTREDE VIR ALLE LEDE VAN SUIDLAND BURGERLIKE BESKERMING. – AANSPREEKLIKHEID KENNISGEWING

Ons skryf hierdie boodskap sodat daar geen misverstand is rakende Suidland Burgerlike Beskerming se stand, rakende die konteks van die boodskap nie. Ons as Suid Afrikaanse burgers leef in ons land onderhewig aan wetgewing soos gestipuleer in ons Nasionale-, Provinsiale-, Streeks- en Munisipale wetgewing, standaarde en regulasies. As diesulke Suid Afrikaanse burgers, is ons beplanning en aksies daarop gemik, op die moontlikheid, dat daar ‘n tyd mag kom, wanneer geweld so ‘n vlak kan bereik, dat ons regering ons nie sal kan beskerm nie.  Dat daar nie beheer oor ‘n polisie- of weermag kan wees nie.  In welke geval ons op onsself aangewese sal moet wees om onsself en ons mense veilig te hou en te beskerm. Al ons beplanning en gesprekke is slegs in die konteks, en is daar geen intensie, beplanning of aksie wat enigsins verband hou met ‘n opstand vanaf ons, of enige wyse ‘n beplanning van ‘n oorlog teen die regering en/of enige ander Suid Afrikaanse groep of instansie is nie, slegs ‘n PLAN VAN OORLEWING, sou daar anargie wees. Dus, in lyn met die beplanning, onderhou ons steeds die wette, standaarde en regulasies van ons land, en maak ons onsself nie skuldig aan die oortreding daarvan nie. As bevelgroep van ons Suidland Burgerlike Beskerming, wil ons die volgende absoluut duidelik maak sodat daar geen misverstand kan wees daaroor nie.  Onder geen omstandighede sal onwettigheid of enige aksie wat gekonstrueer mag word as onwettig geduld word nie. As dit aan die lig kom dat enige lid hom of haarself besig hou met enige diesulke aksies of dade, of hom of haarself vereenselwig met enige groep of persone wat diesulke aksies mag navolg, sal ons daardie persoon verwyder uit Suidland Burgerlike Beskerming, en ons die lid dadelik skors as ‘n lid van die Suidland Burgerlike Beskerming. Ons as bevelvoerders, kan onder geen omstandighede toelaat dat een of meer van ons lede die ander wetsgehoorsame lede se lewens en omstandighede in gedrang bring as gevolg van diesulkes wat moontlik fokus verloor nie. Onthou ons fokus is om in geval van ‘n wettelose en regeringlose stand te kan oorleef en moontlik ‘n nuwe toekoms vir ons en ons mense te begin, op welke manier dit mag geskied. Ek vertrou dat u die boodskap in die konteks sal verstaan en uself daarmee sal vereenselwig.  Kom ons verseker dat ons dit wat ons doen, gefokus doen, binne die riglyne van die wet.