Suidland Burgerlike Beskerming


Suidland

Burgerlike
Beskerming NPC

" Waar lojaliteit, integriteit en waarheid seëvier"

-W.P.J Du Toit - Ontvanger van die Nasionale Meriete Orde van die Republiek van die Kongo.

" Waar lojaliteit, integriteit en waarheid seëvier"

-W.P.J. Du Toit

SUIDLAND BURGERLIKE BESKERMING NPC

…waar opregte Afrikaner osse hul horings slyp.

SUIDLAND

BURGERLIKE BESKERMING NPC

…waar opregte Afrikaner osse hul horings slyp.

Speel video

“… want Ek sal jou horings yster maak en jou kloue koper”

–Miga 4 vs 13

Die organisering, instandhouding en groei van ‘n vermoë om die mense te beskerm.

Die organisering,
instandhouding en groei
van 'n vermoë om die
mense te beskerm.

suidland-verdediging-kenmerk_1

“… want Ek sal jou horings yster maak en jou kloue koper” – Miga 4 vs 13

SUIDLAND BURGELIKE BESKERMING (SBB) bestaan uit ‘n goeie kombinasie van Oud-gediendes van die polisie, weermag, korrektiewe dienste, jong manne en dames. Verder word SBB versterk deur ervaring uit die nood- en rampdienste. Baie jare se ervaring en kundigheid in polisiëring, sekuriteit, inligting, veiligheid asook nood en ramp bestuur is gesentreer in die SBB span.

Alhoewel die SBB span baie divers is, is daar een sentrale en bindende faktor wat by die hele span te vinde is, die wete dat ons land ‘n tyd van anargie en wetteloosheid nader waarvoor daar voorberei moet word.

SBB is opgerig en word bedryf langs militêre riglyne, dissipline en leierskap om in pas te wees met historiese suksesvolle noodplanne. SBB se fokus is om die vermoë en omstandighede te skep waar ons mense effektief beskerm word tydens genoemde wetteloosheid, uiterse geweld en potensiële anargie.

SBB se oogmerke is primêr oorlewing, die skep van lewe en beveiliging. Om dit te bereik maak SBB  gebruik van verskeie middele en platforms. Die kern is, en bly, die opbou en uitbou van netwerke en stelsels waarbinne die nodige kennis en inligting beskikbaar gemaak word, sodat mense sinvol en op ‘n wettige wyse ondersteun word en voorbereidings dienooreenkomstig kan tref.

Die SBB se Rampbestuursentrum en radiostasie, Radio Roepsein is in ooreenstemming met die strategiese waardering, in Upington opgerig. Die Rampbestuursentrum word ten tye van krisis situasies 7 dae ‘n week, 24 uur per dag, beman. Lede kan inskakel met inligting oor protesaksies, oproer en geweld.

Sedert 1994 is daar ‘n duidelike afname in standaarde in die doeltreffendheid van die staat, munisipaliteite SOE dienste tot waar die onbekwaamheid, korrupsie en diefstal van Suid Afrika se infrastruktuur, sosiale dienste en veiligheid in ‘n staat van totale verval is.

Hierdie verval het gelei tot onenigheid tussen veral die armstes, en aan die anderkant die verryking van die Staats-hooggeplaastes. Staatskaping het deel geword van die alledaagse norm wat lei tot ‘n baie ongunstige gevolg. Afrika se geskiedenis het aan ons bewys dat ʼn Revolusie deur die massas kan en sal volg. Dit het duidelik na vore gekom dat die wit minderheid die groot teiken sal wees weens blaam verskuiwing. In hierdie potensiële konflik is daar ‘n groot waarskynlikheid van lewensverlies.

Suidland Burgerlike Beskerming, is ‘n geregistreerde Nie Winsgewende Organisasie, met die doel om soveel lewens as moontlik te red en beskerm deur ‘n oorlewings inisiatief daar te stel gedurende die uitbreek van geweld en Nasionale Anargie. Dit het ook noodsaaklik geraak om onsself te beskerm asook die integriteit van ons geïdentifiseerde veilige area.

SBB se beplanning maak voorsiening vir die Artikels bygevoeg tot die Geneefse Konvensie in 1977 wat handel oor vlugtelinge, intern verplaasde persone, volksmoorde en burgeroorlog.

“Anarchy, as a political concept, is a naïve floating abstraction. A society without an organised government would be at the mercy of the first criminal who come along and who would precipitate it into chaos of gang warfare. But the possibility of human immorality is not the only objection to honour anarchy, even a society whose every member was fully rational and faultlessly moral, could not function in a state of anarchy. It is the need of objective laws and of an arbiter for honest disagreements amongst men, that necessitates the establishment of a poor government” (Friederich W. Nietzche: Duitse filosoof, Kulturele kritikus en Filoloog.

“The comparison of force is not only comparison of military and economic power, but also that of manpower and human spirit. The physical atomic bomb is important, but the spiritual atomic bomb is even more important. And the spiritual bomb is our faith.”

(Christian Philosophy). Hierdie reflekteer die geloof en waardes van die Boer Volk soos aan ons geleer deur ons voor-ouers, en waarin ons as Suidland Burgerlike Beskerming glo.

Daarom, in die woorde van John F. Kennedy, “When written in Chinese, the word ‘crises’ is composed of characters – one represents danger, the other represents opportunity”. Die geleentheid hier is om die land te stabiliseer, om wet en orde te handhaaf, om die inwoners te beskerm en om voorspoed teweeg te bring vir ons mense, om nie oorlog te verkondig nie, aangesien ons as oud-soldate nie weer konflik soek nie, maar wel vrede. Ons het oorlog beleef en besef daar is geen oorwinnaars in oorlog nie, slegs verloorders, maar ons sal nie wegskram van tirannie en ‘n potensiële volksmoord nie.

“AMAT VICTORIA CURAM” – Oorwinning benodig voorbereiding. Daarom moet ons voorberei vir enige konflik wat kan ontstaan om soveel moontlike lewens te red.

Suidland Burgerlike Beskerming het sy ontstaan te danke aan toenemende verval van staats instellings, dienste, wet en orde. Dit voorspel ongekende geweld en anargie wat sal volg op groeiende armoede en hongersnood. Die land gaan ‘n punt bereik waar die regering en wetstoepassings liggame beheer gaan verloor en nie meer die veiligheid van sy burgers kan verseker nie.

Verklarings deur politieke leiers op openbare platforms soos “we have not called for the killings of the whites yet”, die sing van die lied “Kill the Boer, Kill the farmer”  en “One Settler, one bullet” dra daartoe by. Op 22 Augustus 2022 het die destydse Hooggeregshof Regter, Edwin Molahleni ook verklaar dat die sing van hul vryheid liedjie nie haat-spraak is nie.

Met hierdie uitspraak wys dit duidelik dat daar nie hulp verwag kan word vanaf die regsstelsel nie en dat diskriminasie teen Boere ‘n realiteit is. Blankes word deur meeste swartmense blameer vir alles wat verkeerd gaan, nieteenstaande die hand van versoening en hulp wat deur blankes aangebied word nie. Politisie gebruik ook hierdie sentiment om steun te verwerf , sonder om aan die konsekwensies te dink. (intensioneel/nie-intensioneel)

Verder heers daar die wan-persepsie in Afrika dat blankes eiendom gesteel het, alles verniet gekry het en dat hulle onuitputlike bronne besit van geld, kos en rykdom. Politikuste promoveer die begrip dat wanneer jy grond besit, jy rykdom besit, daarom word die wetsontwerp van onteiening sonder vergoeding so gedryf. Ons sien die bevestiging van hierdie tendens in die plaas-moord syfers in Suid Afrika reflekteer. Die politikuste se ontkenning dat hierdie plaasmoorde met die politieke uitlatings te doen het vererger die toename in plaasaanval getalle en die skep geen vertroue van die boere in ‘n regverdige regstelsel.

Volgens SBB se regsafdeling, is en bly dit ons morele plig as voormalige offisiere en adjudant offisiere om te hou by die bindende eed wat destyds afgelê was, naamlik om Suid Afrika en sy burgers te beskerm teen enige bedreiging, ekstern en intern.

Die noodsaaklikheid van ‘n goed deurdenkte plan het SBB genoodsaak om ‘n span van 23 kundige offisiere in ‘n eiland situasie saam te trek sodat ‘n strategiese waardering gedoen kan word. ‘n Waardering is ‘n sistematiese proses waartydens alle faktore ontleed word en wat lei na aanvaarbare handelswyses.

Die plan moet eenvoudig, uitvoerbaar en volhoubaar wees.  Dit moet ‘n groot genoeg gebied wees waar voedsel volhoubaar en kommersieël verbou kan word, waar vlugtelinge en verplaasde mense so normaal as moontlik kan leef sonder om hul menswaardigheid prys te gee.  Die gebied moet voorts so bepaal word dat die integriteit van die gebied gehandhaaf kan word en waar effektiewe beskerming aan ons mense verleen kan word.

Geen beplanning en voorbereiding is gelyk aan beplanning om te sterf. Die beplanning vir die oorlewing van ons Volk moet in plek wees voor die totale ineenstorting van alle veiligheids- en sosialedienste in Suid Afrika. Alle planne moet in plek wees voordat anargie uitbreek. Die tyd is nou.

SUIDLAND BURGELIKE BESKERMING (SBB) bestaan uit ‘n goeie kombinasie van Oud-gediendes van die polisie, weermag, korrektiewe dienste, jong manne en dames. Verder word SBB versterk deur ervaring uit die nood- en rampdienste. Baie jare se ervaring en kundigheid in polisiëring, sekuriteit, inligting, veiligheid asook nood en ramp bestuur is gesentreer in die SBB span.

Alhoewel die SBB span baie divers is, is daar een sentrale en bindende faktor wat by die hele span te vind is, die wete dat ons land ‘n tyd van anargie en wetteloosheid nader waarvoor daar voorberei moet word.

SBB is opgerig en word bedryf langs militêre riglyne, dissipline en leierskap om in pas te wees met historiese suksesvolle noodplanne. SBB se fokus is om die vermoë en omstandighede te skep waar ons mense effektief beskerm word tydens genoemde wetteloosheid, uiterse geweld en potensiële anargie.

SBB se oogmerke is primêr oorlewing, die skep van lewe en beveiliging. Om dit te bereik maak SBB  gebruik van verskeie middele en platforms. Die kern is, en bly, die opbou en uitbou van netwerke en stelsels waarbinne die nodige kennis en inligting beskikbaar gemaak word sodat mense sinvol en op ‘n wettige wyse ondersteun word en voorbereidings dienooreenkomstig kan tref.

Die SBB se Rampbestuursentrum en radiostasie, Radio Roepsein is in ooreenstemming met die strategiese waardering, in Upington opgerig. Die Rampbestuursentrum word ten tye van krisis situasies 7 dae ‘n week, 24 uur per dag, beman. Lede kan inskakel met inligting oor protesaksies, oproer en geweld.

Sedert 1994 is daar ‘n duidelike afname in standaarde in die doeltreffendheid van die staat, munisipaliteite SOE dienste tot waar die onbekwaamheid, korrupsie en diefstal van Suid Afrika se infrastruktuur, sosiale dienste en veiligheid in ‘n staat van totale verval is.

Hierdie verval het gelei tot onenigheid tussen veral die armstes, en aan die anderkant die verryking van die Staats-hooggeplaastes. Staatskaping het deel geword van die alledaagse norm wat lei tot ‘n baie ongunstige gevolg. Afrika se geskiedenis het aan ons bewys dat ʼn Revolusie deur die massas kan en sal volg. Dit het duidelik na vore gekom dat die wit minderheid die groot teiken sal wees weens blaam verskuiwing. In hierdie potensiële konflik is daar ‘n groot waarskynlikheid van lewensverlies.

Suidland Burgerlike Beskerming is ‘n geregistreerde Nie Winsgewende Organisasie met die doel om soveel lewens as moontlik te red en beskerm deur ‘n oorlewings inisiatief daar te stel gedurende die uitbreek van geweld en Nasionale Anargie. Dit het ook noodsaaklik geraak om onsself te beskerm asook die integriteit van ons geïdentifiseerde veilige area.

SBB se beplanning maak voorsiening vir die Artikels bygevoeg tot die Geneefse Konvensie in 1977 wat handel oor vlugtelinge, intern verplaasde persone, volksmoorde en burgeroorlog.

“Anarchy, as a political concept, is a naïve floating abstraction. A society without an organised government would be at the mercy of the first criminal who come along and who would precipitate it into chaos of gang warfare. But the possibility of human immorality is not the only objection to honour anarchy, even a society whose every member was fully rational and faultlessly moral, could not function in a state of anarchy. It is the need of objective laws and of an arbiter for honest disagreements amongst men, that necessitates the establishment of a poor government” (Friederich W. Nietzche: Duitse filosoof, Kulturele kritikus en Filoloog.

“The comparison of force is not only comparison of military and economic power, but also that of manpower and human spirit. The physical atomic bomb is important, but the spiritual atomic bomb is even more important. And the spiritual bomb is our faith.”

(Christian Philosophy). Hierdie reflekteer die geloof en waardes van die Boer Volk soos aan ons geleer deur ons voor-ouers, en waarin ons as Suidland Burgerlike Beskerming glo.

Daarom, in die woorde van John F. Kennedy, “When written in Chinese, the word ‘crises’ is composed of characters – one represents danger, the other represents opportunity”. Die geleentheid hier is om die land te stabiliseer, om wet en orde te handhaaf, om die inwoners te beskerm en om voorspoed teweeg te bring vir ons mense, om nie oorlog te verkondig nie, aangesien ons as oud-soldate nie weer konflik soek nie, maar wel vrede. Ons het oorlog beleef en besef daar is geen oorwinnaars in oorlog nie, slegs verloorders, maar ons sal nie wegskram van tirannie en ‘n potensiële volksmoord nie.

“AMAT VICTORIA CURAM” – Oorwinning benodig voorbereiding. Daarom moet ons voorberei vir enige konflik wat kan ontstaan om soveel moontlike lewens te red.

Suidland Burgerlike Beskerming het sy ontstaan te danke aan toenemende verval van staats instellings, dienste, wet en orde. Dit voorspel ongekende geweld en anargie wat sal volg op groeiende armoede en hongersnood. Die land gaan ‘n punt bereik waar die regering en wetstoepassings liggame beheer gaan verloor en nie meer die veiligheid van sy burgers kan verseker nie.

Verklarings deur politieke leiers op openbare platforms soos “we have not called for the killings of the whites yet”, die sing van die lied “Kill the Boer, Kill the farmer”  en “One Settler, one bullet” dra daartoe by. Op 22 Augustus 2022 het die destydse Hooggeregshof Regter, Edwin Molahleni ook verklaar dat die sing van hul vryheid liedjie nie haat-spraak is nie. Met hierdie uitspraak wys dit duidelik dat daar nie hulp verwag kan word vanaf die regsstelsel nie en dat diskriminasie teen Boere ‘n realiteit is. Blankes word deur meeste swartmense blameer vir alles wat verkeerd gaan, nieteenstaande die hand van versoening en hulp wat deur blankes aangebied word nie. Politisie gebruik ook hierdie sentiment om steun te verwerf , sonder om aan die konsekwensies te dink. (intensioneel/nie-intensioneel)

Verder heers daar die wan-persepsie in Afrika dat blankes eiendom gesteel het, alles verniet gekry het en dat hulle onuitputlike bronne besit van geld, kos en rykdom. Politikuste promoveer die begrip dat wanneer jy grond besit, jy rykdom besit, daarom word die wetsontwerp van onteiening sonder vergoeding so gedryf. Ons sien die bevestiging van hierdie tendens in die plaas-moord syfers in Suid Afrika reflekteer. Die politikuste se ontkenning dat hierdie plaasmoorde met die politieke uitlatings te doen het vererger die toename in plaasaanval getalle en die skep geen vertroue van die boere in ‘n regverdige regstelsel.

Volgens SBB se regsafdeling, is en bly dit ons morele plig as voormalige offisiere en adjudant offisiere om te hou by die bindende eed wat destyds afgelê was, naamlik om Suid Afrika en sy burgers te beskerm teen enige bedreiging, ekstern en intern.

Die noodsaaklikheid van ‘n goed deurdenkte plan het SBB genoodsaak om ‘n span van 23 kundige offisiere in ‘n eiland situasie saam te trek sodat ‘n strategiese waardering gedoen kon. ‘n Waardering is ‘n sistematiese proses waartydens alle faktore ontleed word en wat lei na aanvaarbare handelswyses.

Die plan moet eenvoudig, uitvoerbaar en volhoubaar wees.  Dit moet ‘n groot genoeg gebied wees waar voedsel volhoubaar en kommersieel verbou kan word, waar vlugtelinge en verplaasde mense so normaal as moontlik kan leef sonder om hul menswaardigheid prys te gee.  Die gebied moet voorts so bepaal word dat die integriteit van die gebied gehandhaaf kan word en waar effektiewe beskerm aan ons mense verleen kan word.

Geen beplanning en voorbereiding is gelyk aan beplanning om te sterf. Die beplanning vir die oorlewing van ons Volk moet in plek wees voor die totale ineenstorting van alle veiligheids- en sosialedienste in Suid Afrika. Alle planne moet in plek wees voordat anargie uitbreek. Die tyd is nou.

The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.

-Edmund Burke

The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.

-Edmund Burke